A számviteli törvény, azaz a 2000. évi C. törvény rögzíti azokat a szabályokat , amelyek alapján megbízható és valós összkép nyújtható a törvény hatálya alá tartozó gazdálkodó szervezetek pénzügyi helyzetéről, vagyonáról és jövedelemtermelő képességéről.

A törvény hatálya alá tartozó gazdálkodók közé tartozik például a korlátolt felelősségű társaság, a betéti társaság, a részvénytársaság,  az államháztartás szervezetei, a lakásszövetkezet, a társasház, az egyesület, az egyházi jogi személy, az alapítvány, valamint az egészségügyi, szociális és oktatási intézmény.

A törvény hatálya nem terjed ki

    • az egyéni vállalkozóra, a polgári jogi társaságra, az építőközösségre és a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi kereskedelmi képviseletére,
  • arra a közkereseti társaságra, betéti társaságra és egyéni cégre, amely nyilvántartásait az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló, illetve a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény előírásai szerint vezeti.

Számviteli törvényA jogszabály  megfogalmazása szerint a törvény “meghatározza a hatálya alá tartozók beszámolási és könyvvezetési kötelezettségét, a beszámoló összeállítása, a könyvek vezetése során érvényesítendő elveket, az azokra épített szabályokat, valamint a nyilvánosságra hozatalra, a közzétételre és a könyvvizsgálatra vonatkozó követelményeket”.

Ennek keretében rögzíti a valós kép készítéséhez szükséges számviteli alapelveket, az éves beszámolóra vonatkozó szabályokat, mérleg és az eredménykimutatás tagolását, tételeinek tartalmát. Meghatározza a könyvvezetés, ezen belül az egyszeres és a kettős könyvvitel valamint rendelkezik az egységes számlakeretről. Lefekteti a bizonylatolás szabályait, így a szigorú számadási kötelezettségre és a bizonylatok megőrzési idejére vonatkozó előírásokat is.

A számviteli törvény összhangban áll az Európai Közösség e területre meghirdetett irányelveivel és figyelembe veszi a nemzetközi számviteli elveket. A gazdasági élet változása és az Európai Közösség irányelveihez történő igazodás számos változtatást igényelt az utóbbi években. A módosítások követésének megkönnyítésére honlapunkon egy-egy rövid ismertetőt készítettünk a számviteli törvény változásairól.

A számviteli törvény változásai

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Egyéni vállalkozókra vonatkozó törvények:

személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény