számviteli törvény 2018A számviteli törvény 2018-as változásainak áttekintésekor első pillantásra láthatjuk, hogy a korábbi évektől eltérően viszonylag kevés pontban módosul a jogszabály. A változtatás néhány pontosítást tartalmaz, továbbá a számviteli szolgáltatókra vonatkozó rendelkezéseket érinti.

Származékos ügyletekkel kapcsolatos módosítások

Nem pénzügyi eszközök eladásával teljesülő származékos ügyletek esetében az árbevételt piaci áron kell kimutatni.
Ennek érdekében az elszámolt nettó árbevételt korrigálni kell az ügylet záráskori valós értékével a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításaival, illetve a pénzügyi műveletek egyéb bevételeivel szemben. A vevőnek számlázott összeget ezért módosítani kell az ügylet zárásának napján érvényes piaci ár és a kötési ár különbözetével.  Az elszámolt nettó árbevételt veszteség esetén értelemszerűen növelni, nyereség esetén csökkenteni kell, hogy elérje a piaci árat. A korrekció után  a pénzügyi műveletek eredménye az adott évben a származékos ügyletek piaci árának és kötési árának különbözetét jelzi.

Könyvviteli szolgáltatókra vonatkozó rendelkezések módosítása

A számviteli törvény 2018-ban három területen módosult a könyvviteli szolgáltatást végzők szabályozásában:

  1. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017 évi LIII. törvény 69 §. e) pontja alapján a felügyeletet ellátó szerv kezdeményezheti a könyvviteli szolgáltatást végzők engedélyének visszavonását és nyilvántartásából történő törlésüket a Pmt. rendelkezéseinek megsértése esetén. A számviteli törvény módosítása követi a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény ezirányú rendelkezéseit.
  2. A számviteli törvény szabályozza továbbá a könyvviteli szolgáltatást végzők részére történő ismételt engedélykiadás és nyilvántartásbavétel lehetőségét.
  3. A közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvénnyel összhangban törlésre került a számviteli törvényből az ismételt engedélykiadás és nyilvántartásbavétel lehetőségének időbeli korlátozása.

2018-ról 2019-re halasztódott az IFRS-ek kötelező alkalmazásának bevezetését

A halasztásra a Diákhitel központ Zrt. átstrukturálása miatt került sor. Ezzel összefüggésben az IFRS előírások követésének egy évvel történő elhalasztása a Magyar Export-Import Bank Zrt. esetében is szükségessé vált, a cégcsoporton belüli egységes alkalmazás érdekében.

A számviteli törvény 2018-as változásainak részletezése és a számviteli törvény hatályos szövege a következő honlapon található: 2000. évi C. törvény

Kép forrása: all-free-download.com.