A hatályos előírások szerint az online pénztárgépeket évente felül kell vizsgáltatni a NAV nyilvántartásában szereplő szervizek valamelyikével. A szerviz elsődleges feladata az illegális beavatkozások kiszűrése, emellett szükség esetén kicseréli az adóügyi ellenőrző egység akkumulátorát is. Az éves felülvizsgálatot első alkalommal a pénztárgép üzembe helyezését követő egy éven belül kell elvégeztetni, ezt követően évente meg kell ismételni, az egymást követő felülvizsgálatok között legfeljebb egy év telhet el.
Online pénztárgépek kötelező éves felülvizsgálataA felülvizsgálatok mostanában kezdődnek majd, hiszen hamarosan egy évesek lesznek az online pénztárgépek. Az első nagy hullám áprilisra várható, mert 2014. április volt a bekötési határidő, sokan addigra beüzemelték a gépet. Ez a határidő aztán 2014. augusztusra módosult, akkorra várható a szervizekben a másik nagy roham. Megközelítőleg 185 ezer online pénztárgép üzemel országszerte, érdemes előre tervezni, hogy amikor lejár az egy év, biztosan legyen szervizkapacitás

Miből áll a felülvizsgálat?

A felülvizsgálat során a műszerész azt is ellenőrzi, hogy a pénztárgéphez tartozó pénztárgépnapló rendelkezésre álljon és a funkciója betöltésére alkalmas állapotban legyen, az ellenőrzést és a tapasztalt hiányosságokat a pénztárgépnaplóban dokumentálja. Ha a pénztárgépnapló nincs a pénztárgép üzemeltetési helyén, a felülvizsgálat nem kezdhető meg.

Az üzemeltető beazonosításához az üzletben kifüggesztett működési engedélyt vagy más hiteles dokumentumot kell alapul venni.

A műszerész nemcsak azt ellenőrzi, hogy a pénztárgép sértetlen és működőképes-e, a kibocsátott bizonylatok tartalmi és formai megfelelőségét is vizsgálja, készít egy nyugtát a pénztárgépen és megnézi, hogy a kibocsátott bizonylatok tartalma és formája azonos-e az adott pénztárgéptípusra jellemzővel.

A vizsgálat során azt is ellenőrizni kell, hogy a pénztárgép és a NAV közötti adatcsere
rendben működik-e.

Ha a műszerész az éves felülvizsgálat alkalmával olyan általános szervizelést is végez, ami nem az illegális beavatkozások, rendellenességek feltárását, hanem a pénztárgép általános karbantartását szolgálja, az nem része a kötelező éves
felülvizsgálatnak. Erről az üzemeltetőt tájékoztatni kell, és a pénztárgépnaplóban is rögzíteni kell, hogy mely munkákat végezte el a műszerész az éves felülvizsgálaton felül, illetve, hogy arra az üzemeltető tudtával és beleegyezésével került sor.

Az üzemeltetőnek az éves felülvizsgálattal összefüggő adatszolgáltatási kötelezettsége akkor keletkezik, ha a műszerész bejegyzésének ellenjegyzését megtagadja. Ebben az esetben a műszerésznek az aláírás megtagadásáról jegyzőkönyvet kell felvennie, az üzemeltetőnek pedig 15 napon belül, a PTGTAXUZ nyomtatvány 01-es lapján kell jeleznie az esetet.

Online pénztárgépek kötelező éves felülvizsgálata
Közösségi média
Cimke: