Törvényi előírásoknak megfelelően, 2015. január 1-től a bankok kötelesek megtagadni azon vállalkozások és más szervezetek megbízásainak végrehajtását, akik nem tettek tényleges tulajdonosi nyilatkozatot. A korlátozás többek között a pénztári kifizetéseket, átutalási megbízásokat és bankkártyás tranzakciókat érinti majd. Akik még nem adták meg az ügyfél-átvilágítási adatokat, 2014. december 31-ig keressék fel számlavezető bankjukat.

A nyilatkozatban a következő adatokat kell feltüntetni:
a tényleges tulajdonos(ok) neve (mindenképpen természetes személyt szükséges megadni), születési neve, lakcíme és állampolgársága.

A tényleges tulajdonos fogalmában történt változás miatt azon ügyfelek egy részénél is szükség van az érintett természetes személy(ek) beazonosítására, akik a törvénymódosítás előtt nyilatkozattételi kötelezettségüknek már eleget tettek.tényleges tulajdonosi nyilatkozat

Tényleges tulajdonos az a természetes személy, aki a tulajdoni hányad legalább 25%-val vagy “meghatározó befolyással* rendelkezik, illetve akinek az érdekében a jogi személy vagy egyéb szervezet az ügyleti megbízást adta. Ha a fentiek alapján tényleges tulajdonos nem állapítható meg, a vezető tisztségviselő minősül tényleges tulajdonosnak.

Ha egy jogi személy tulajdonosa egy másik jogi személy, akkor a tulajdonos jogi személy természetes személy tulajdonosait kell feltüntetni.

Egyes bankok elfogadják a postai úton beküldött nyilatkozatokat is. Tanácsos a nyilatkozat meglétéről illetve pótlásának módjáról a számlavezető banknál érdeklődni.

Tényleges tulajdonosi nyilatkozat
Közösségi média
Cimke: